Aktuálně - ODPADY

Vytisknout

 

V Moravské Třebové mohou snáze třídit drobná elektrozařízení a baterie
Ve městě byly umístěny tři speciální červené kontejnery

kontejner elektro

V Moravské Třebové mohou snáze třídit drobná elektrozařízení a baterie

Ve městě byly umístěny tři speciální červené kontejnery

Občané Moravské Třebové mají nyní zjednodušenou možnost třídění vysloužilých drobných elektrozařízení a baterií. Nezisková společnost ASEKOL, která organizuje sběr a recyklaci elektroodpadu, rozmístila k tomuto účelu v ulicích města tři speciální kontejnery. Cílem je ulehčit občanům třídění elektroodpadu a zároveň zvýšit objem sběru menších spotřebičů. Právě ty totiž nejčastěji končí v popelnici, odkud se k ekologické recyklaci nedostanou. Takový osud potká např. velké množství elektrických hraček.
Na kontejnerech je i speciální kapsa na použité baterie. Často jsou baterie zaměňovány s elektroodpadem a ukládají se chybně do kontejnerů a boxů na elektrospotřebiče, anebo, a to je ještě častější, do komunálního odpadu.
Do stacionárního kontejneru je možné vyhazovat malá elektrozařízení, například klávesnice, kalkulačky, mobilní telefony, elektrické hračky apod. Rozměr otvoru pro vhození je 30 x 50 cm, což odpovídá standardní velikosti počítače. Větší elektrozařízení – například televizory – mohou občané i nadále odevzdávat na sběrných dvorech nebo při koupi nového spotřebiče v prodejně tzv. kus za kus. Náklady na svoz a zpracování, stejně jako náklady na pořízení nádob hradí ASEKOL.

Místa rozmístění:
ul. Jiráskova
ul. Dukelská
ul. B. Němcové u ZŠ

kontejner elektro


ASEKOL s.r.o.

je nezisková společnost, která provozuje kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. V prosinci roku 2005 byl ASEKOL zapsán Ministerstvem životního prostředí ČR jako jediný systém pro zpětný odběr historických elektrozařízení v oblastech výpočetní, telekomunikační a kancelářské techniky, spotřební elektroniky, hraček a vybavení pro volný čas a sport. Věnuje se ale i dalším oblastem, celkem se jedná o skupiny 3, 4, 6, 7 8, 9 a 10. ASEKOL má uzavřeny smlouvy o zřízení míst zpětného odběru s 4 214 městy a obcemi a 2 568 opravnami a prodejnami elektro. Další tisíce sběrných míst vznikly díky vývoji a instalaci různých druhů kontejnerů na drobná elektrozařízení. Provozovaných více než 12 800 sběrných míst zajišťuje společnosti ASEKOL nejhustší sběrnou síť vysloužilých elektrozařízení ze všech kolektivních systémů v ČR i v Evropě. V roce 2010 vybral ASEKOL od každého občana ČR průměrně 1,57 kg elektroodpadu.
Kontakt:
ASEKOL s. r. o.: Čs. exilu 2062/8, 143 00, Praha 4, regionální zástupce pro Pardubický a Královéhradecký kraj: Lenka Vorlová, e-mail: vorlova@asekol.cz, tel.: 725 867 395, www.asekol.cz , P.O.Box 51, 530 09 Pardubice

 

 

 

 

 

 

Copyright 2011 Aktuálně:. Vytvořil Tomáš Alexandr
Joomla Templates by Wordpress themes free