Sezónní svoz odpadů

Vytisknout

Technické služby Moravská Třebová s.r.o.budou opět rozmisťovat .

  • kontejner na odpad ze zahrad a veřejných prostranství (listí, větve, tráva)
  • traktorovou vlečku na objemný a nebezpečný odpad (skříně, matrace, televizory, ledničky, zářivky, výbojky, plechovky od barev)

Kontejnery a vlečky budou přistavovány za stálého dozoru pracovníků Technických služeb v pracovních dnech od 14:00 do 17:00 hod a v sobotu od 8:00 do 12:00 hod. Všichni pracovníci jsou seznámeni a proškoleni, které druhy odpadu mohou přebírat, a proto dbejte jejich pokynů a nepožadujte nakládku jiných druhů odpadů než je uvedeno.

Kontejnery a vlečky nejsou určeny k odložení směsného komunálního odpadu z domácností (k tomu slouží Vaše soukromé popelnice) ani k odložení tříděných odpadů (papír, plast, sklo - k tomu jsou určeny kontejnery rozmístěné po městě).

Zároveň upozorňujeme občany, že nebudou ani sbírány jakékoliv stavební odpady (vybouraná bytová jádra, suť, eternit, lepenka,…), odpady z automobilů (pneumatiky, olejové filtry, provozní tekutiny) nebo odpady tekuté (chemikálie, barvy, oleje).
Tyto odpady je možno uložit za úhradu na sběrovém dvoře na ulici Zahradnická, který je pro občany otevřen ve středu od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hod a v sobotu od 8:00 do 14:00 hod.

 

Copyright 2011 Aktuálně:. Vytvořil Tomáš Alexandr
Joomla Templates by Wordpress themes free