tne6jfh

Image

Ochrana oznamovatelů

Základní informace:

Oznamovatel, který má důvodné podezření, že v rámci společnosti Technické služby Moravská Třebová s.r.o. dochází k protiprávnímu jednání či jinému porušování povinností v rámci zákona, má možnost oznámit takovéto jednání v dobré víře bez jakýchkoliv obav z odvetných opatření, a to prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému, který společnost Technické služby Moravská Třebová s.r.o. zřídila.

Veškerá oznámení budou posuzována spravedlivě, objektivně, anonymně a budou vyřízena a prošetřena v zákonem stanovených lhůtách.

Více informací lze nalézt v dokumentu Vnitřní oznamovací systém.

Image

Ke stažení:

Vnitřní oznamovací systém.
Vnitřní oznamovací systém ke s tažení v PDF
logo
Zahradnická 1412/21,
571 01 Moravská Třebová