tne6jfh

Image

Veřejná služba

Od 1. ledna 2012 se pod pojmem veřejná služba rozumí „pomoc obcím nebo dalším subjektům zejména v oblastech zlepšování životního prostředí, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, pomoci v oblasti kulturního a sportovního rozvoje a sociální péče“.

Oproti předchozí definici veřejné služby došlo k obsahovému rozšíření tohoto pojmu. Veřejná služba se již netýká jen „záležitostí, které jsou v zájmu obce“, nýbrž rovněž záležitostí dalších subjektů s veřejnoprávním prvkem, např. orgánů státní správy, školských institucí, nemocnic, knihoven, veřejných ústavů atd.

Se změnou definice veřejné služby souvisí i změna cílové skupiny, která bude veřejnou službu vykonávat. Kromě osob v hmotné nouzi, které vykonávaly veřejnou službu i doposud, budou veřejnou službu vykonávat především „osoby vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než dva měsíce“.

Novela veřejné služby přinesla podstatné rozšíření jejího rozsahu na „maximálně 20 hodin týdně“ oproti původním 20 hodinám měsíčně. Navíc, pokud osoba v evidenci uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu veřejnou službu odmítne vykonávat, přijde o podporu v nezaměstnanosti.

Smlouvu o výkonu veřejné služby neuzavírá podle zákona obec jako doposud, nýbrž krajská pobočka Úřadu práce. Vzhledem k účelu a charakteru veřejné služby má být smlouva o výkonu veřejné službu uzavřena krajskou pobočkou Úřadu práce po dohodě s obcí. Výkon služby je pak realizován prostřednictvím společnosti Technické služby Moravská Třebová s.r.o.

logo
Zahradnická 1412/21,
571 01 Moravská Třebová