tne6jfh

Image

Ostatní služby

Správa veřejného osvětlení

Společnost Technické služby Moravská Třebová s.r.o. spravuje veřejné osvětlení v Moravské Třebové.

Středisko elektrikářů zajišťuje v rámci správy VO tyto činnosti:

  • výměna výbojek, poškozených svítidel, stožárů, krytů stožárů,
  • odstraňování kabelových poruch,
  • seřizování časů spínání a vypínání osvětlení,
  • obnova nátěrů stožárů.

Středisko elektrikářů rovněž zajišťuje činnosti:

  • údržba, montáž a demontáž vánoční výzdoby města,
  • vyjadřování k veškerým projektům na nové veřejné osvětlení a světelnou dopravní signalizaci, k žádostem o výkopové práce z hlediska uložení a umístění veřejného osvětlení a světelné dopravní signalizace,
  • údržba cyklověže u vlakového nádraží.
Středisko využívá své volné kapacity také k práci pro jiné subjekty. K dispozici má vysokozdvižnou plošinu, kterou lze použít pro různé účely. Plošina má maximální dosah do výšky 20m, boční dosah 6m, dosah pod úroveň terénu 2m (lze využít při údržbě mostních konstrukcí apod.).
logo
Zahradnická 1412/21,
571 01 Moravská Třebová