tne6jfh

Image

FIT STEZKA

Křížový vrch

Jedná se o příjemnou běžeckou trasu pro výběhy v blízkém okolí města, na níž by bylo možné se čas od času zastavit, protáhnout se a jednoduchým cvičením posílit tělo.

FIT stezka na Křížovém vrchu však není určena jen pro zkušené sportovce, má sloužit širokému spektru obyvatel města i jeho návštěvníkům, od mládeže po seniory, od fyzicky méně zdatné až po ostřílené sporťáky. Toto tvrzení vychází z přesvědčení, že běh je pro člověka přirozeným pohybem a že nejlepším posilovacím náčiním je pro něj váha jeho vlastního těla. Proto byly kondiční stanoviště od počátku navrženy s minimálním množstvím technických prvků. Důraz byl kladen rovněž na začlenění stezky do klidného kulturně-přírodního prostředí, které umožní návštěvníkovi duševně si odpočinout a ještě více tak posílit přínos pohybu na čerstvém vzduchu.

Koncepce FIT stezky
Hlavními požadavky při návrhu stezky bylo všestranné pokrytí svalových partií kondičními stanovišti a vysoká variabilita pro uživatele při volbě trasy a cviků. Proto stezka sestává ze čtyř značených běžeckých tras spojujících devět stanovišť pro venkovní posilování. Trasy jsou barevně rozlišeny podle obtížnosti.
Čtyři trasy jsou kromě toho označeny písmeny A – D pro orintaci v terénu mezi stanovišti, která jsou rovněž jednoznačně pojmenována písmenem trasy, na níž leží, a pořadím stanoviště na trase. Kondiční prvky na stanovištích jsou provedeny převážně jako pasivní nářadí pro cvičení s vlastní vahou.

Pohyb mezi stanovišti i samotné cvičení si přitom uživatel zcela přizpůsobí vlastním potřebám – ať už výběrem vlastní trasy nebo kombinací cviků. Pro dosažení nejlepšího výsledku cvičení jsou stanoviště opatřena informačními tabulemi se schématy a stručnými popisy cviků. Podrobnější návody včetně instruktážních videí jsou k dispozici na webových stránkách FIT stezky.

Zajímavé odkazy

Více informací o FIT stezce na oficiálních stránkách:
https://fit.moravskatrebova.cz/

Fotografie poskytl Michael Havlík.
logo
Zahradnická 1412/21,
571 01 Moravská Třebová